REKRUTACJA

REKRUTACJA2019-04-08T08:17:57+00:00

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do Cogniceum Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego odbywa się na podstawie rozmowy rekrutacyjnej  kandydata z Dyrektorem Liceum i nauczycielem lub wykładowcą oraz testów z wybranych przedmiotów zgodnie z pkt.4.

POBIERZ FOLDER

Rekrutacja w 4 krokach!

Wypełnij formularz!

Wystarczy, że wypełnisz podanie i dostarczysz je do sekretariatu szkoły osobiście (informacja o adresie wkrótce) lub drogą mailową na szkola@cogniceum.edu.pl. W ciągu 3 dni roboczych sekretariat potwierdzi mailowo otrzymanie podania (na adres rodzica wskazany w formularzu) i skontaktuje się z rodzicem w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu na spotkanie.

Pobierz podanie

Umów się na rozmowę!

Rozmowy rekrutacyjne rozpoczynają się od marca 2019 roku i trwają do wyczerpania miejsc w szkole. Dokładne terminy ustalane są w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi kandydatów. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem  500 89 76 79 lub pod adresem e-mail szkola@cogniceum.edu.pl.

Zaprezentuj siebie!

Pierwsza część spotkania to autoprezentacja przygotowana przez kandydata i trwająca ok. 5 minut. To moment na pokazanie siebie, swoich zainteresowań, osiągnięć i planów na przyszłość. Kandydat ma pełną dowolność wyboru formy prezentacji. Po autoprezentacji komisja może zadawać pytania – dotyczące ogólnej wiedzy o świecie.

Napisz test!

W dniu rekrutacji kandydat napisze również testy z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

 1. W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Wystarczy, że wypełnisz podanie i dostarczysz je do sekretariatu szkoły osobiście lub drogą mailową. 

W ciągu trzech dni roboczych sekretariat potwierdzi mailowo otrzymanie podania (na adres rodzica wskazany w formularzu) i skontaktuje się z rodzicem w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu na spotkanie. 

Pobierz podanie
 1. Do kiedy można składać podania?

Miejsca w klasach wyczerpują się systematycznie w miarę trwania procesu rekrutacji.
Jeśli zostaną zapełnione wszystkie miejsca, zostanie uruchomiona lista rezerwowa, o czym kandydaci zostaną poinformowani w mailu potwierdzającym złożenie podania. 

 1. Kiedy odbywają się rozmowy rekrutacyjne?

Rozmowy rekrutacyjne rozpoczynają się od marca 2019 roku i trwają do wyczerpania miejsc w szkole. Dokładne terminy ustalane są w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi kandydatów.

 

 1. Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna i ile trwa?

Pierwsza część spotkania to autoprezentacja przygotowana przez kandydata i trwająca ok. 5 minut. To moment na pokazanie siebie, swoich zainteresowań, osiągnięć i planów na przyszłość, a także możliwość opowiedzenia o swojej motywacji w wyborze szkoły. Kandydat ma pełną dowolność wyboru formy prezentacji. Po autoprezentacji komisja może zadawać pytania – dotyczące ogólnej wiedzy o świecie. Cała rozmowa trwa około 25-30 minut.

W dniu rekrutacji kandydat napisze również testy z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego.

 1. Co powinienem /powinnam przynieść na rozmowę rekrutacyjną?
 • kopię świadectwa z 7. klasy i wykaz ocen uzyskanych na pierwszy semestr 8. klasy;
 • wszelkie prace/dyplomy, które kandydat/tka chciałby/aby zaprezentować podczas autoprezentacji
 1. Czy oceny kandydata mają wpływ na decyzję Komisji?

Oceny nie mają decydującego wpływu na decyzję o przyjęciu, jednak zawsze są brane pod uwagę.

 1. Kiedy dowiem się o wyniku rozmowy?

O wyniku rozmowy sekretariat poinformuje drogą mailową w ciągu 7 dni od daty rozmowy na adres rodzica lub opiekuna prawnego podany w formularzu rekrutacyjnym.

W przypadku pozytywnej decyzji ze strony Szkoły otrzymają Państwo
wzór umowy o wykonanie usługi oświatowej. Będą mieli Państwo 2 tygodnie na spokojne podjęcie decyzji w sprawie jej podpisania.

 1. Czy od decyzji Komisji mogę się odwołać? 

Od decyzji Komisji można odwołać się w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania decyzji drogą mailową. Odwołanie należy złożyć do Dyrektora liceum w formie pisemnej.

 1. Czy muszę zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych?

Cogniceum to szkoła niepubliczna, nie trzeba rejestrować się do niej przez system.

 

Życzymy powodzenia!