DLA UCZNIÓW

DLA UCZNIÓW2019-04-08T08:25:02+00:00

Zapoznaj się ze szczegółami

POBIERZ FOLDER

Absolwent COGNICEUM będzie:

 • miał solidne wykształcenie ogólne, uzupełnione o wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka jako systemu poznawczego oraz praktyczne umiejętności, min. z zakresu programowania, analizy danych ,analizy tekstu;
 • sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi;
 • znał swoje mocne i słabe strony;
 • potrafił brać odpowiedzialność za swój rozwój;
 • świadomie decydował o kierunku dalszego kształcenia lub ścieżce zawodowej;
 • potrafił współpracować z innymi, zachowując postawą pełną szacunku, empatii i życzliwości.

Uczniom COGNICEUM proponujemy trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym. Zaletą takiego systemu rozszerzania jest pełna indywidualność wyboru przedmiotów przez uczniów, a także możliwość dokonania zmiany ścieżki do końca I klasy. Zajęcia rozszerzone będą odbywać się w małych grupach i będą kompatybilne z fakultetami kognitywnymi.

Ścieżki rozszerzeń:

 • ścieżka klasyczna – język łaciński + język polski + filozofia; znakomite podłoże do studiów humanistycznych i społecznych (również  psychologii)
 • ścieżka biofizyczna – matematyka + fizyka + biologia; przygotowanie do studiowania biotechnologii, informatyki oraz różnych interdyscyplinarnych studiów przyrodniczych
 • ścieżka ścisła – matematyka + fizyka + filozofia; szanse na sukcesy na studiach ścisłych, inżynieryjnych i interdyscyplinarnych
 • ścieżka psychologiczna – matematyka + język polski + biologia; najlepszy zestaw dla zainteresowanych psychologią
 • ścieżka medyczna – język łaciński + fizyka + biologia; optymalny wybór dla kandydatów na lekarzy, stomatologów, weterynarzy, biologów środowiskowych
Pobierz podanie

Dowiedz się więcej o rekrutacji!

Przeczytaj o rekrutacji